Posted in Aqidah

Kedudukan Tauhid dalam Islam dan Urgensinya

Sesungguhnya kaidah Islam yang paling agung dan hakikat Islam yang paling besar; satu-satunya yang diterima dan diridloi Allah Subhanahu Wa Ta’ala untuk hamba-hamba Nya, yang…

Selengkapnya
Posted in Aqidah

Bagaimanakah Kita Diciptakan ?

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman : “Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.” (At Tin : 5) Firman Allah Subhanahu wa Ta’ala di…

Selengkapnya
Posted in Aqidah

Adakah Bid’ah Hasanah?

Banyak alasan yang dipakai orang-orang untuk ‘melegalkan’ perbuatan bid’ah. Salah satunya, tidak semua bid’ah itu jelek. Menurut mereka, bid’ah ada pula yang baik (hasanah). Mereka…

Selengkapnya