Posted in Aqidah

Tauhid, hak Allah Ta’ala atas segenap manusia

Sesungguhnya tauhid adalah hak Allah yang paling wajib untuk ditunaikan oleh manusia. Allah tidaklah menciptakan manusia kecuali untuk bertauhid. Allah Subhanahu wa Ta`ala berfirman :…

Selengkapnya
Posted in Aqidah

Tauhid, Inti Dakwah Para Rasul

“Dan sesungguhnya telah Kami utus seorang rasul pada setiap ummat agar mereka menyeru, Beribadahlah kalian semua kepada Allah dan jauhilah thaghut”. (An-Nahl : 36). “Dan…

Selengkapnya
Posted in Aqidah

Kedudukan Tauhid dalam Islam dan Urgensinya

Sesungguhnya kaidah Islam yang paling agung dan hakikat Islam yang paling besar; satu-satunya yang diterima dan diridloi Allah Subhanahu Wa Ta’ala untuk hamba-hamba Nya, yang…

Selengkapnya
Posted in Aqidah

Bagaimanakah Kita Diciptakan ?

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman : “Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.” (At Tin : 5) Firman Allah Subhanahu wa Ta’ala di…

Selengkapnya
Posted in Aqidah

Adakah Bid’ah Hasanah?

Banyak alasan yang dipakai orang-orang untuk ‘melegalkan’ perbuatan bid’ah. Salah satunya, tidak semua bid’ah itu jelek. Menurut mereka, bid’ah ada pula yang baik (hasanah). Mereka…

Selengkapnya